&
: , . , , .


2270
, 23 2017
20:08

του Κωνσταντνου Χλωμοδη

ταν ακος, στο δημσιο λγο στη χρα μας, αναφορς για την ναυτικ εκπαδευση, λες και το ρολι του χρνου χει σταματσει, το πολ, στις αρχς της δεκαετας του ’90, στη καλτερη των περιπτσεων.

Την εποχ που ο γιγαντισμς των πλοων χει καταστσει, το μσο μγεθς τους, υψηλς κεφαλαιακς συγκεντρσεως δομ και τη τεχνολογα του, αντικεμενο χειρισμν και συντρησης απ αντερης εκπαιδευτικς εξειδικεσεως στελχη, εδ στην Ελλδα, αρκετο, συζητον ακμη για ευρτερη γεωγραφικ διασπορ(!) των ΑΕΝ, χωρς να κατανοον την ανγκη αναδιρθρωσης των προγραμμτων σπουδν και αναβθμισς τους, με αναφορ στο νο τεχνοοικονομικ υπδειγμα της ναυτιλας της εποχς μας. Χωρς να αναδεικνουν την ανγκη συγχνευσης τους και συγκντρωση των ποιων δυνμεων χουν απομενει, για να ανταποκριθον στις σγχρονες ανγκες και υπερ των συμφερντων των εκπαιδευομνων.

Η εκτεταμνη υιοθτηση των νων τεχνολογικν προτσεων στις θαλσσιες μεταφορς δεν εναι ζτημα του μακρινο μλλοντος. Εναι θμα που πρπει να προσαρμοσθε η “ναυτικ” εκπαδευση σμερα. Αν στα σοβαρ επιχειρσουμε να διερευνσουμε τους ναυτιλιακος ορζοντες και τις ανγκες για στελχη στη παγκσμια ναυτιλα, ττε το κλεσιμο λων των ΑΕΝ, μεσα και η δημιουργα δυο-τριν πανεπιστημιακν σχολν, με τα σχετικ επιστημονικ αντικεμενα, θα ταν η πλον προοδευτικ πρταση που θα ανταποκρινταν στις ανγκες του μεσου μλλοντος στο σγχρονο παρν.

Αυτ το στελεχιακ προσωπικ δεν θα απευθνεται μνον στην ελληνικ ναυτιλα αλλ, εφσον χει τα απαιτομενα προσντα και προδιαγραφς, στη παγκσμια ναυτιλα.

Σε μια μλιστα σε περοδο που η διεθνς ναυτιλα χρειζεται, περισστερο απ ποτ, στελχη με υψηλ κατρτιση σε νες τεχνολογες και στην οποα θα πρεπε εδ και καιρ να απευθυνμαστε.

Το θμα λοιπν της εκπαδευσης, με βση τη προοπτικ απασχλησης, του ναυτεργατικο δυναμικο, προσλαμβνει λλης σημασας διαστσεις, πρα αυτν των κατεστημνων πλαισων και αντιλψεων.

δη πιλοτικ προγρμματα και εφαρμογς παρουσιζουν τη δυναττητα, συντμως, να ολοκληρωθε η πρταση για αυτνομα- τηλεχειριζμενα πλοα...

Αντιλαμβανμαστε λοι τι, σε αυτ τη δυναμικ προοπτικ, δεν μας σζουν οι κατ τα λοιπ ευγενες “προσφορς” για να φτιξουμε τα κτρια των αν την Ελλδα ΑΕΝ, παρ μνον αν θλουμε, απ εκε, να αντλσουμε το φτην εξειδικευμνο προσωπικ στη ναυτιλα, μχρι την ολοκλρωση της σταδιακς μετβασης στο εικονικ (virtual) αυτ σκηνικ που περιγρψαμε…

Εναι δε ενδεικτικ τι στον τομα της εκπαδευση στελεχν για τη λιμενικ βιομηχανα, που στην Ελλδα χουμε σχεδν παντελ απουσα εκπαδευσης αν εξαιρσουμε κποια μαθματα στα δυο πανεπιστημιακ τμματα ναυτιλιακν σπουδν, τα πργματα φανεται πως τρχουν με μεγαλτερη ταχτητα απ τι στη ναυτιλα. Σε σχση με την απασχληση στη θλασσα, στην συντριπτικ πλειοψηφα των λιμνων, χει υιοθετηθε η χρση αυτοματισμν, που σε πρτη φση χουν ελαχιστοποισει την ανθρπινη εμπλοκ. Υπρχουν ββαια και πλρως αυτοματοποιημνα λιμνια που η ανθρπινη εμπλοκ περιορζεται στο χειρισμ υπερ-εξελιγμνων υπολογιστικν συστημτων τα οποα ελγχουν πλρως και κυρως κοπα, το σνολο της λιμενικς παραγωγικς διαδικασας.

Login Capital.gr
5

 
652
, 10 2016
16:47

Εναι προφανς η σιωπ, μετ την ττα που εχε η ποψη για αποστρατιωτικοποηση του υπουργεου που ασχολεται με τα της ναυτιλας, μετ την ανοργνωτη παρμβαση και εν τλει υπονομευτικ του στχου, που γινε στη πρτη φση της κυβερνσεως του κου Γ.Α. Παπανδρου.

Χωρς σχεδιασμ, χωρς πλασια μετβασης και με υψηλος κινδνους για τον διο το τομα της ναυτιλας, ως ναν απ τους πλον σημαντικος για την οικονομα. Με τη συντριπτικ πλειοψηφα λων σων υποστριζαν (θεωρητικ και ως ποψη υπρ της ναυτιλας) μια ττοια προοπτικ, να παρακολουθε αμτοχα και αποστασιοποιημνα εκενη την πολιτικ πρωτοβουλα. Πρωτοβουλα που κλθηκαν να υλοποισουν τομα που ποτ δεν εχαν υποστηρξει κτι σχετικ (Υπουργο, Γεν. Γραμ. κλπ...).

Απ την δια τη πολιτικ ηγεσα της εποχς, εκπμπεται, σε εκενη τη φση, η εν τοις πργμασι υπονμευσ της. Με μια "επιχειρηματολογα" που, στη καλτερη των περισστερων περιπτσεων, αναπαργαγε στερετυπα του τπου " η δυσκολα κατανησης της διαφορς στρατιωτικο και πολιτικο υπουργεου επ τα της ναυτιλας" το γνωστ "εναι ραγε τρα η ρα για ττοια;" κλπ. κλπ….

Στη ττε κυβερνητικ πολιτικ, αξζει να υπενθυμσουμε τη κριτικ για υπαναχωρσεις απ την ττε αντιπολτευση του ΣΥΡΙΖΑ. ταν τεγκτος και σκληρ. Για ανορθολογικτητα και ενδοτισμος, της ττε κυβερνσεως. Για πρθεσ της να επιτρπει να γνεται "πολιτικ με στολ"…

Σμερα μλις πντε χρνια μετ και μετ απ να χρνο της δετερης κυβρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ειδησεογραφα φρνει τον νο υπουργ να υποτσσεται σε επιθυμες που, τελικ, αλλοινουν στην ουσα του, το διο το πολτευμα της χρας μας.

Σε συνντηση που εχε, μλις δυο ημρες μετ την παραλαβ του Υπουργεου, με το Committee του Λονδνου (Ελληνικ Επιτροπ Ναυτιλιακς Συνεργασας) φανεται να υπεδεχθη στον κο Κουρουπλ και αυτς να συμφωνε τι “… ο ρλος του Λιμενικο Σματος πρπει να αναβαθμιστε περαιτρω, στην εκπροσπηση της χρας μας στα διεθν fora, τον Διεθν Ναυτιλιακ Οργανισμ (ΙΜΟ) και την Ευρωπακ νωση…”.

Εναι προφανς η παραδοξτητα μια ττοιας επιλογς και μλιστα αναβαθμισμνης. Πουθεν στο κσμο και απ καμι χρα δεν υπρχει ττοια υποβθμιση απ τη μια του διου του διπλωματικο σματος και απ την λλη των σχετικν με τα αντστοιχα θματα Υπουργεων (των Εξωτερικν, Μεταφορν, Περιβλλοντος, Οικονομικν, Τουρισμο κλπ.).

Εναι πργματι δσκολο να γνει συζτηση επ του θματος και να μην υπρχει (τις περισστερες φορς) παρερμηνεα προθσεων, εδ μλιστα που τθεται θμα αμφισβτησης ισχυρς παρδοσης ετν και καθεστηκυας αντληψης και συμφερντων. Για να μπορε να γνει δημιουργικ μια ττοια συζτηση, απαιτεται να υπρχει μια κοιν συμφωνημνη βση και να τεκμηρινουμε τα δεδομνα μας. Και ττοια συζτηση θα εναι αυτ που θα αποδεικνει (χι απλς να υποστηρζει) την υψηλ αποτελεσματικτητα της ποιας υπηρεσας και εν προκειμνω αυτς που αφορ στο Διοικητικ φορα επ της ναυτιλας (προσοχ δεν αναφρομαι σε αυτν επ των καθηκντων της ακτοφυλακς).

Ποιες μετρσεις αποδσεως και με ποιους δεκτες στη διθεσ μας, χουμε διαμορφσει την πεποθηση για “Best Practice”, πρα απ τη σεβαστ υποκειμενικ μας ποψη; Αναφερμαστε στην ισχ του “Greek model” ως λειτουργικτερου ναντι των λλων μορφν οργνωσης του διοικητικο φορα της ναυτιλας σε λο τον υπλοιπο κσμο. Αντιθτως χουμε υπψη μελτες και μετρσεις που εντοπζουν λλειμμα αποδοτικτητας σε σγκριση με εθνικος αλλ και σε διεθνες μσους ρους. Παρ τατα μια σοβαρ συζτηση εκτς κομματικς αντιπαρθεσης και σκοπιμτητας θα εναι χρσιμη .

Η εκπροσπηση ως επ των πλεστον του συνλου των κρατν, σε λα τα ργανα και διεθν fora (στα οποα προτενεται απ Committee η αναβθμιση της συμμετοχς του Λ.Σ.) γνεται απ επαρκς τεχνοκρατικ, εξειδικευμνο και κατηρτισμνο προσωπικ. Αυτ τα στελχη ανκουν σε υπηρεσες που κατ τεκμριο εναι στον αντποδα των οργανωσιακν μοντλων “στρατιωτικο” τπου. Ανκουν σε οργανωσιακ μοντλα τα οποα εναι κτισμνα να εναι “ανοικτ” στην αμφισβτηση, στην καινοτομα, στην ρευνα και τελικ στη συμμετοχ και στη διαμρφωση της “ποψης” απ τα δια τα στελχη αυτν των δομν. Τι σχση χoυν τα προηγομενα, που αποτελον τα διεθν και κοιν παραδεγματα, με τη στρατιωτικ κουλτορα και λειτουργα αυτν των δομν;

Σεβαστ η ποψη απ το Committee αλλ πρπει να τεκμηριωθε, χι με τη δναμη του ισχυρο αλλ με τη ισχ της τεκμηρωσης. Το διο και απ τη πολιτικ ηγεσα εφσον τελικ οικειοποιηθε την ποψη. Διαφορετικ θα εναι ευλωτοι στη κριτικ τι “… κποιοι επιθυμον να δνουν “εντολς” και αυτς να γνονται εθνικ θση... Χωρς την συμμετοχ των αντιπροσωπευτικν φορων της Δημοκρατας, την απαιτομενη συζτηση και διαβολευση που απαιτον οι εποχς μας…”.

ταν νστολο προσωπικ ασχολεται με θματα τα οποα εναι αμιγς πολιτικ, αυτ απ μνο του συνιστ μη ορθολογικ διαχεριση ανθρπινων και δημοσιονομικν πρων απ το κρτος. Δεν πρπει κανες να συναινε μεσα μμεσα στη παραγωγ μηχανισμν “εξτμισης του πολιτικο" στο κρτος και στην αντιπροσπευση, αποδυναμνοντας τη συλλογικ πολιτικ ισχ. Γιατ τσι δεν θα μπορσεις ποτ να περιορσεις τους ρους που προκαλον οι ομδες συμφερντων (σαφς η αναφορ στην συγκεκριμνη κατηγορα πλοιοκτησας) και επιχειρηματες, να εποικσουν τη δημσια σφαρα με τις θσεις τους, την επιρρο τους και την υλοποηση των δικν τους επιδιξεων και συμφερντων που δεν εναι πντα δια με αυτ της υπλοιπης κοινωνας. Και εν προκειμνω θα πρπει να αντιμετωπσει κποιος πειστικ το γεγονς τι εντοπζουμε σκοπη επνδυση σε στρατιωτικ κατρτιση, διακρνουμε μεγαλτερο μισθολογικ κστος με μεγαλτερο χρνο συνταξιοδτησης σε σχση με τους πολιτικος υπαλλλους, καταγρφουμε λανθνουσα “αταξα” στη διαφοροποηση των κριτηρων πρσληψης σε σχση με αυτ των λλων υπηρεσιν του κεντρικο κρτους. Η σκψη για να “Πολιτικ Υπουργεο” δεν εναι να και θα συνεχσει να μας φωνζει η διεθνς πρακτικ. λοι γνωρζουμε τι ακμα και η δια η πλοιοκτησα, παρ τον δημσιο λγο που αρθρνει και την σθεναρ υπερσπιση του status quo, ταξιδεει αν τον κσμο και γνωρζει την ανορθογραφα που παργεται απ την ιδιαιτερτητα της Ελληνικς επιλογς. Η εκολη αναφορ που μας χρενεται, εναι τι δεν αναγνωρζουμε την αξα και ικαντητα των στελεχν του Λ.Σ. που ασχολονται με τα του διοικητικο φορα της Ναυτιλας (περπου 350 στελχη). Στελχη με διεθν εμπειρα και ικαντητες, γνσεις και εξειδικευμνη κατρτιση στο τομα. Στελχη που τα περισστερα γνωρζουμε προσωπικ και αρκετ χουν εκπαιδευτε και απ δικς μας εκπαιδευτικς δρσεις...

Κθε λλο. Υποστηρζουμε πως αυτ το μοντλο δεν αφνει και δεν επιτρπει, απ τη φση του, την αξιοποηση των ικανοττων των ατμων αυτν και δεν διεκδικε την υψηλ αποδοτικτητ τους, γιατ απλς οι αποδσεις και επιδσεις πρπει να εναι σταθερς και συγκεκριμνες ανεξαρττως προσπων, πως επιβλλει το μοντλο αυτ. Η λειτουργα τους πρπει να εναι μεσα συνυφασμνη με την “ιεραρχα” και την “εντολ” (εν προκειμνω διαταγ). Υπ’ αυτ την ννοια η ποια κριτικ δεν αφορ στη ποιτητα των συγκεκριμνων στελεχν, αλλ σε αυτ καθεαυτ τη δομ του Υπουργεου. Δομ που, απ τη φση του στρατιωτικο μοντλου οργνωσης, χει συγκεκριμνες δυναττητες και περιορισμος στην ανγκη για μεση προσαρμογ στις εξελξεις του PESTEL. Η αντιπαρθεση επ του θματος δεν μπορε παρ να εναι κατ' εξοχν τεχνοκρατικ. Ως ττοια δεν χει δυστυχς αναδειχθε και για τοτο χει ηττηθε μχρι στιγμς. Γιατ ποτ δεν ετθη ως ττοια... Αντιπαρθεση απ αυτς που, η ορθ σκψη και λγος, οφελει να κερδσει. Οι εκφραστς της να χουν υπομον και επιμον για να πεσουν για τις προθσεις και τους σκοπος της ποψης τους. Αν θλουμε ντως να ξεπεραστον οι αγκυλσεις απ τα συμφροντα του παρελθντος που δεν ανταποκρνονται οτε κατ δινοια στο παρν. Αυτο δε του εδους οι προτσεις που αντιπαραθτουν την λογικ στη συνθεια, σε μια συντηρητικ κοινωνα δεν μπορε να εναι πολυσυλλεκτικς. Γιατ τελικ εναι στη βση τους, τουλχιστον για τα εθνικ δεδομνα, ανατρεπτικς…

Εναι προτσεις που διασπον τη "μση συνεδηση" και επιχειρον να την αναδιοργανσουν, υπερβανοντας τη συντεχνιακ τους εντητα. Εναι δηλαδ, αναπφευκτα, προτσεις σγκρουσης με το καθεστς...

Και κατ τοτο θα παρακολουθομε τη συζτηση με συμπθεια παρ τα ενορχηστρωμνα βλη και ερμηνεες προθσεων που θα δεχθομε. Ετε απ αυθρμητους «στοχαστς» ετε απ εντεταλμνους…

 
8
       e-mail
1396
, 19 2016
23:49

http://www.naftikachronika.gr/2016/03/19/i-anagki-antimetopisis-tou-a-dioikitou-tou-ellinikou-limenikou-systimatos/

Μεταξ των κρατν-μελν της Ε.Ε. το 2013, η Ελλδα κατεχε την 8η θση στην εμπορευματικ διακνηση με φορτο-εκφορτσεις 160 εκατομ. τν. (σχεδν ση με αυτ της Σουηδας) και την1η θση στη διακνηση επιβατν με περπου 73 εκατομ. επιβιβσεις και αποβιβσεις (σε πολ στεν ανταγωνισμ με την Ιταλα).
Λγω των ειδικν γεωμορφολογικν χαρακτηριστικν της Ελλδας, με την εκτεταμνη ακτογραμμ (περπου 17000 χλμ.) και τα πολυριθμα νησι, οι λιμνες, οι θαλσσιες και οι νησιωτικς μεταφορς, διαχρονικ, αποτελον βασικ προπθεση για τη διατρηση της εδαφικς συνοχς και της ισρροπης κοινωνικο-οικονομικς ανπτυξης της χρας.
Η αποτελεσματικτητα των λιμενικν τερματικν στη χρα και η γργορη εναρμνιση με τις διεθνες και καλς πρακτικς στο τομα, εξαρτται σε μεγλο βαθμ απ την λειτουργικτητα των δομν οργνωσης αυτο καθ’αυτο του λιμενικο συστματος.
Θα επιχειρσουμε να περιγρψουμε ποια εναι η κατσταση στη δομ του Ελληνικο Λιμενικο Συστματος (Ε.Λ.Σ.) και πως μπορε να οργανωθε για διοικηθε αποτελεσματικ η Ελληνικ λιμενικ βιομηχανα.

 

Το ραμα
Στο σνολο του, το εθνικ λιμενικ σστημα διαθτει περισστερες απ 900 λιμνες και αδιευκρνιστο αριθμ λιμενικν εγκαταστσεων, διαφορετικο μεγθους, διοικητικς οργνωσης, λειτουργικς εποπτεας, χρσεων και διαφορετικς σημασας τσο για την εθνικ σο και για τη τοπικ κοινωνα και οικονομα. Η ανγκη αποτελεσματικς και λειτουργικς αξιοποησης αυτν των υποδομν δεν προκυψε απ την συγκυρα της οικονομικς κρσης και των μνημονων. Αποτελοσε ανγκη εδ και χρνια.
Αυτ μως θα ταν αποτλεσμα μιας πολιτικς η οποα θα στχευε σε ολοκληρωμνο και βισιμο εθνικ λιμενικ σστημα για την οικονομικ ανπτυξη και την εδαφικ συνοχ, με παροχ υψηλς ποιτητας λιμενικν υπηρεσιν και ανταγωνιστικ τερματικ. Θα αντιλαμβανταν ως δεδομνη την επιλογ για συμμετοχ των λιμνων στα διεθν δκτυα εφοδιασμο και μεταφορν και για μφαση στην τοπικ ανπτυξη και απασχληση.
Η απατηση για Εθνικ Λιμενικ Σχεδιασμ δεν εναι κτι καινοτομικ!.. Εναι μια πραγματικτητα σε λο τον κσμο εδ και χρνια. Απ ττε που ο νθρωπος αντιλφθηκε τα Λιμνια ως οχματα ανπτυξης για την εθνικ και τοπικ οικονομα. Απ ττε που θλησε να αποσυμφορσει την Διοικητικ εμπλοκ πολλν κντρων λψης αποφσεων για το σχεδιασμ και τη λειτουργα των λιμανιν.
Τελικ ναν σχεδιασμ ο οποος θα προωθε την διαλειτουρικτητα στα δκτυα μεταφορν και θα αξιοποιε αποτελεσματικ τις υπρχουσες λιμενικς υποδομς και πρους στη χρα. Εθνικς Λιμενικς Σχεδιασμς τσι στε να στοχυουμε:

 • στην νταξη των λιμανιν μας στο συνολικ δκτυο μεταφορν
 • να συμβαδζει με τις προτεραιτητες και τις αρχς των Διευρωπακν Δικτων Μεταφορν
 • να διασφαλζει την εδαφικ συνχεια της χρας καθς και την ανπτυξη και την απασχληση σε εθνικ, περιφερειακ και τοπικ εππεδο.

 

Η σημεριν πραγματικτητα του Ελληνικο Λιμενικο Συστματος
Σμερα στο εθνικ λιμενικ σστημα λειτουργον:
α) δεκατρες (13) λιμνες διεθνος και εθνικς σημασας με τη μορφ Αννυμης Εταιρεας,
β) δεκατρα (13) Κρατικ Λιμενικ Ταμεα (Κ.Λ.Τ.) που αφορον λιμνες διεθνος, εθνικς, μεζονος τοπικς σημασας (εποπτεα απ το Υπουργεο Ναυτιλας και Αιγαου) και
γ) εξντα εννα (69) Δημοτικ Λιμενικ Ταμεα (Δ.Λ.Τ.) που αφορον λιμνες διεθνος, εθνικς, μεζονος τοπικς σημασας.
Σε μελτη της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων (ΡΑΛ), με επιστημονικ υπεθυνο τον καθηγητ κο Πλλη Αθανσιο, καταγρφηκαν συνολικ 889 διαφορετικο υφιστμενοι λιμνες και λιμενικς εγκαταστσεις, λων των μεγεθν και χρσεων στη χρα. Ο καθηγητς κος Μουτζορης Κ., απ την τρπεζα δεδομνων του Εργαστηρου Λιμενικν ργων, τις καταγρφει στο εππεδο νω των1.114 περπου.
Την κεντρικ ευθνη εποπτεας αυτν των εγκαταστσεων την χουν κατ σειρ και επ μρους τα Υπουργεα Ναυτιλας & Νησιωτικς Πολιτικς (ΥΝΝΠ), Εσωτερικν και Οικονομας, Ανπτυξης & Τουρισμο. Αν προσθσουμε το γεγονς τι λες αυτς οι εγκαταστσεις αναπτσσονται σε 198 παρκτιους Δμους, 40 παραλιακν Νομν, των 12 παρκτιων αιρετν περιφερειν, ττε χουμε μια πλρη εικνα, των εμπλεκομνων φορων στα της σχεδιαστικς διαδικασας του ελληνικο λιμενικο συστματος.
Ο παρακτω Πνακας (αποτλεσμα της μελτης του κου Πλλη) μας δνει την εικνα των φορων εκμετλλευσης και διοκησης αυτν των εγκαταστσεων και λιμενικν τερματικν.

 

Ορφανς λιμενικς εγκαταστσεις
Οι λιμνες, πως παρουσιστηκε παραπνω, διαχειρζονται και εκμεταλλεονται απ Οργανισμος Λιμνα Α.Ε., Λιμενικ Ταμεα, Δημοτικ Λιμενικ Ταμεα, Λιμενικ Γραφεα (σον αφορ τους φορες που εποπτεουν τα Υπουργεα Ναυτιλας & Νησιωτικς Πολιτικς και Εσωτερικν) και Φορες Διαχερισης Τουριστικν Λιμνων, Καταφυγων και Αγκυροβολων Τουριστικν Σκαφν (σον αφορ τους φορες που εποπτεει το Υπουργεο Τουρισμο).
Πλην αυτν των φορων, φορες διαχερισης λιμνων αποτελον κοιντητες, δμοι, νομαρχιακς αυτοδιοικσεις και λοιπο νυν και πρην φορες της αυτοδιοκησης α και β βαθμο. Επιπρσθετα, υπρχουν ιδιωτικο φορες διαχερισης στους οποους χουν παραχωρηθε η χρση για βιομηχανικος – βιοτεχνικος σκοπος και οι λιμνες αυτο δεν εξυπηρετον λλες χρσεις (επιβατικ, εμπορικ, τουριστικ, αλιευτικ).
Σημαντικ εναι τι, απ το 1923, εκτς απ τους πολλος φορες διαχερισης λιμνων στην Ελλδα, υπρχουν και λιμνες που δεν ανκουν σε κανναν φορα διαχερισης επισμως. Δυστυχς, ακμα και σμερα, δεν υπρχει αναλυτικς κατλογος των λιμενικν εγκαταστσεων χωρς φορα διαχερισης. Ενργεια στην οποα θα πρπει να προβε μεσα το Υπουργεο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.
Οι λιμνες χωρς φορα διαχερισης χαρακτηρζονται συχν «ορφανς λιμενικς εγκαταστσεις», με πιο χαρακτηριστικς περιπτσεις τον λιμνα Σταυρο Θεσσαλονκης, τα λιμνια ντια του Ν. Ηρακλεου, στο Νομ Μαγνησας κ.α.

 

Συνοπτικ καταγραφ του Ελληνικο Λιμενικο Συστματος
Η κατσταση του Ελληνικο Λιμενικο Συστματος μπορε συνοπτικ να καταγραφε ως ακολοθως:

 1. Η Ελλδα διαθτει σημαντικ αριθμ λιμνων και λιμενικν εγκαταστσεων
 2. Υπρχουν πολλαπλς μορφς των φορων διοκησης και εκμετλλευσης των λιμνων.
 3. παρξη διαφορετικν κατηγοριν λιμνων και λιμενικν εγκαταστσεων που λειτουργον αν την επικρτεια.
 4. Καταγρφονται πολλαπλς και διαφορετικς μορφς απασχλησης σε αυτος τους φορες διοκησης και εκμετλλευσης των λιμνων και
 5. Εξελσσονται συνεχες νομοθετικς παρεμβσεις, οι οποες μετ την εφαρμογ της διοικητικς μεταρρθμισης της χρας «Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης και της Αποκεντρωμνης Διοκησης – Πργραμμα Καλλικρτης», το 2010, πυκννουν και λαμβνουν τοπικ χαρακτρα.

 

Το πρβλημα Οργνωσης και Διοκησης του εθνικο λιμενικο συστματος.
Υπ τις παροσες συνθκες δεν εναι δσκολο για τον απλ παρατηρητ και σχετικ γνστη των εξελξεων στη λιμενικ βιομηχανα αν τον κσμο, να εντοπσει το Α-διοκητο του λιμενικο συστματος στην Ελλδα. Δεν αναφερμαστε για απλς Διοικητικς και λειτουργικς ανεπρκειες. Εδ εντοπζουμε με εμφαν τρπο την πολυδισπαση των φορων, με φυσικ επακλουθο την λλειψη επιχειρηματικο και αναπτυξιακο σχεδου. Αποτελε βεβαως και να λλοθι η σχετικ δισπαση των αρμοδιοττων εποπτεας και ελγχου, αλλ σε κθε περπτωση εναι σημαντικ το χρνιο πρβλημα της ελλιπος αναζτηση πρων και εξ’ αυτο τα περιορισμνα ρι απδοσης των υπαρκτν πρων. Κανες δεν αμφισβητε, ως αποτλεσμα, την χαμηλ αξιοποηση των ποιων πρων για λιμενικ ργα, λγω ανγκης εμπλοκς πολλν φορων για αδειοδοτσεις και αντστοιχες σχετικς χρονοβρες διαδικασες.
Η δομ των μηχανισμν εποπτεας και διοκησης των λιμενικν εγκαταστσεων χει ως ακολοθως:

 • Γενικ Γραμματεα Λιμνων και Λιμενικς Πολιτικς (ΓΓΛΛΠ)
 • Επιτροπ Σχεδιασμο και Ανπτυξης Λιμνων
 • Επιτροπ Τουριστικν Λιμνων (Ε.Τ.Λ.)
 • Οργανισμο Λιμνων ΑΕ, Λιμενικ Ταμεα (κρατικ και Δημοτικ)
 • και η νεοσστατη Ρυθμιστικ Αρχ Λιμνων

Γενικ η εικνα του διοικητικο μοντλου στην Ελλδα μπορε να χαρακτηριστε με το νεολογισμ αυτν της “συγκεντρωτικς αποκντρωσης”. Με λα τα κακ αποτελσματα απ το συγκεντρωτικ μοντλο οργνωσης συμπληρωμνα με τα αντστοιχα απ το αποκεντρωτικ. Αυτ το μοντλο χει το χαρακτηριστικ τι δεν αφνει να αναπτυχθε καννα απ τα θετικ στοιχεα ενς εκστου απ το συγκεντρωτικ αποκεντρωτικ μοντλο.
Προς την Διοικητικ απ-συγκντρωση του Ελληνικο λιμενικο συστματος
Χρειαζμαστε στη χρα μια καινοργια αρχιτεκτονικ οργνωσης του λιμενικο μας συστματος, η οποα θα λαμβνει υπψη τις εθνικς ιδιαιτερτητες, τις διεθνες εξελξεις στο τομα και τις δυναμικς στις θεωρες και πρακτικς της οργνωσης λιμνων και λιμενικν εγκαταστσεων. Μια αρχιτεκτονικ η οποα θα στηρζεται στην παρδοση χωρς να παραδδεται στην αρνητικ της επδοση. Θλουμε να αναδεξουμε τα θετικ ενς αποκεντρωμνου διοικητικο συστματος χωρς να χνουμε τις ωφλειες απ την λειτουργα συγκεντρωτικν δομν. Για τοτο προτενουμε την δομ της απ-συγκντρωσης στη διοκηση του λιμενικο συστματος στη χρα. Οτε Συγκντρωση αρμοδιοττων στη ΓΓΛΛΠ στο Υπουργεο, οτε Απ-κντρωση σε κατακερματισμνες δομς, με επλληλη διαχειριστικ ανεπρκεια, λγω υψηλς εξειδκευσης των εμπλεκομνων…
Επιθυμομε να καταστσουμε το ρλο του κρτους τσι στε να εναι πιο ευλικτος, με μικρτερη αλλ πιο εξειδικευμνη παρεμβολ και συμβολ, με γργορη, ικαν και αποτελεσματικ ανταπκριση στις μεταβολς του ανταγωνισμο.
Για τοτο προτενουμε κποια μορφ Περιφερειακν Λιμενικν Θεσμικν Οντοττων στα πλασια συγκεκριμνου αριθμο λιμενικν περιφερειν. Δεν συσχετζουμε τις λιμενικς περιφρειες με αυτς των αιρετν περιφερειν. Θα εναι αποτλεσμα μια μικρς μελτης. Αν με κποιες περιφρειες θα μποροσαμε να τις συσχετσουμε εναι με αυτς της αποκεντρωμνων περιφερειν διοκησης του κρτους (7 τον αριθμ) και σες εναι παρκτιες. χι με αυτς των αιρετν περιφερειν. Ας ονομσουμε αυτος τους προτεινμενους θεσμος, για χρη αυτς της εργασας μας, Περιφερειακ Λιμενικ Συστματα (Πε.Λι.Συ.).
Με βση τη θεωρα και την πρακτικ περ το «ριστο» μγεθος, επιλγετε η συγκρτηση ενς συγκεκριμνου αριθμο Πε.Λι.Συ., τσι στε να υπρχει η δυναττητα στη συγκεκριμνη περιοχ ευθνης τους, για εποπτεα, ρθμιση, λεγχο και εναρμνιση με τις κατευθνσεις του Εθνικο Λιμενικο Σχεδιασμο.
Υπ την εποπτικ τους ευθνη θα λειτουργε και ο Δημσιος αλλ και ο ιδιωτικς τομας.
Στα πλασια των αρμοδιοττων τους θα εναι και η εναρμνιση του πλαισου και των καννων που αφορον στην ενιαα εθνικ πολιτικ καθς και η λειτουργα της λιμενικς αγορς και βιομηχανας της περιφρεις τους. Το κθε Πε.Λι.Συ. θα χει την ευθνη για την παραγωγ των αναγκαων λιμενικν υπηρεσιν (απ τον δημσιο ιδιωτικ τομα λλης μορφς πως αυτν της μεικτς μορφς) που η Ζτηση απαιτε και για το λιμενικ σχεδιασμ της συγκεκριμνης λιμενικς περιοχς.
Τα οφλη απ μια ττοια διρθρωση θα εναι τι θα υπρχει η δυναττητα υλοποησης, εποπτεας και εναρμνισης των κατευθνσεων του Εθνικο Λιμενικο Σχεδιασμο, θα χουν την εποπτεα του σχεδιασμο στο σνολο της λιμενικς αγορς της συγκεκριμνης περιφρειας και οργνωση της παραγωγς του λιμενικο προντος στην περιοχ, που δεν υπρχει ενδιαφρον του Ιδιωτικο Τομα και το πλασιο της λειτουργας τους και οι καννες του παιχνιδιο θα αφορον σε ενιαα εθνικ πολιτικ, που την ευθνη οριστικοποησης θα την χει η εκτελεστικ εξουσα. Την ευθνη υλοποησης θα χουν τα Πε.Λι.Συ. για τα λιμνια της περιοχς, στα οποα θα αναπτξουν σστημα σγκρισης με τις επιδσεις τους, με ενιαα κριτρια σε εθνικ αλλ και διεθνς εππεδο, αξιοποιντας τις καλς πρακτικς.
Η θεσμικ τους μορφ που προκρνουμε, χωρς να αποκλεεται λλη, εναι αυτ των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.), για πολλος λγους που δεν εναι του παρντος.
Εναι προφανς τι η Γενικ Γραμματεα Λιμνων και Λιμενικς Πολιτικς θα απευθνεται στα Πε.Λι.Συ. και θα ασχολεται πλον με τα σοβαρ προβλματα του λιμενικο σχεδιασμο της χρας και της εναρμνισς μας με τις διεθνες εξελξεις. Απ την λλη οι διφορες και διαφορετικς δομς λιμενικς εκμετλλευσης, θα αναφρονται στο Πε.Λι.Συ. της περιφρειας στη οποα ανκουν και στο οποο θα ανκουν.
Κθε Πε.Λι.Συ. θα χει στο δυναμικ του, αναλγως των εξελξεων αλλ και της παροσης καταστσεως, διφορες δομς με την μορφ ετε Α.Ε. ετε Λιμενικν Ταμεων διαφορετικν μορφν ετε και Νομικν Προσπων Δημοσων και Ιδιωτικο Δικαου. Οι δομς αυτς δεν θα εναι στατικς αλλ θα μπορον να μετεξελιχθον, κατπιν τεκμηριωμνων προτσεων και επιχειρηματικν σχεδων. Εναι προφανς η ανγκη για κατ περπτωση συγχωνεσεις Λιμενικν Ταμεων και δομν κθε μορφς, με τις αντστοιχες λιμενικς υποδομς της κθε λιμενικς περιφρειας, αρμοδιτητας του εν λγω Πε.Λι.Συ στο οποο ανκουν. Οι δομς αυτς χουν την ευελιξα για να προσαρμζουν τα χαρακτηριστικ τους, ετε ως Αννυμες Εταιρεες ετε ως Νομικ Πρσωπα Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου, ετε ως Αποκεντρωμνες Δημσιες Υπηρεσες. Εκενο μως το οποο θα πρπει να θεωρηθε δεδομνο εναι τι η κθε λιμενικ μονδα θα αποτελε αυτοτελς κντρο κστους και ενδεχομνως ειδικ δομ στα πλασια του Πε.Λι.Συ. Ο δε περιφερειακς θεσμς δεν θεωρεται ως το αντερο εππεδο management εκστης λιμενικς δομ υποδομς.
Ποια θα εναι η να δομ διοκησης
Κατπιν της παραπνω πρτασης η δομ των μηχανισμν εποπτεας και διοκησης των λιμενικν εγκαταστσεων θα εξελιχθε ως ακολοθως:

 • Γενικ Γραμματεα Λιμνων και Λιμενικς Πολιτικς (ΓΓΛΛΠ) που στα πλασι της θα λειτουργον, με υποχρεωτικ γνωμοδοτικ ισχ και με την παροσα σνθεση, η Επιτροπ Σχεδιασμο και Ανπτυξης Λιμνων και η Επιτροπ Τουριστικν Λιμνων (Ε.Τ.Λ.)
 • Πε.Λι.Συ. (Οργανισμο Λιμνων ΑΕ, Λιμενικ Ταμεα κλπ.) συμπεριλαμβανομνης και της δημιουργομενης Δημσιας Αρχς Λιμνος (για Πειραι και ενδεχομνως για Θεσ/νικη).
 • Ρυθμιστικ Αρχ Λιμνων ως ρυθμιστς της διασφλισης του δημοσου συμφροντος και προθησης του κοινο συμφροντος σων εμπλκονται στην παραγωγ αλλ και την χρση των λιμενικν υπηρεσιν
  Εναι προφανς τι θα προκληθον ελογα ερωτματα, επιφυλξεις και αντιρρσεις. Στα πλασια του περιορισμνου χρου που μας διαθτουν τα φιλξενα “Ναυτικ Χρονικ”, ταν πολλ αυτ τα οποα δεν μποροσαμε να αναπτξουμε περαιτρω και ενδεχομνως να χουμε παραβλψει. Το νοιγμα μως μιας συζτησης, σε εθνικ εππεδο, μπορε να οδηγσει σε σημαντικ αποτελσματα. Το μνο σγουρο εναι τι η παροσα κατσταση εναι θνησιγενς. Πολ δε περισστερο που με τη φρα που χει πρει ο κθε Δμος, να φτιχνει του δικ του Δημοτικ Λιμενικ Ταμεο, οδηγομαστε σε μια κατσταση, το λιγτερο, ανορθολογικς διαχερισης πρων αλλ και προβλημτων.
 
3
       e-mail
718
2
 
, 23 2016
00:15

Οι επιλογς των προηγομενων κυβερνσεων, για την εμπλοκ του ιδιωτικο τομα στη λιμενικ βιομηχανα και στη χρα μας, μπορον να χαρακτηριστον το λιγτερο ως στοχες…
Αφορ και στη μθοδο αλλ και τελικ στο αποτλεσμα…
Η ανθεση εξ’ ολοκλρου αυτς της διαδικασας στο ΤΑΙΠΕΔ, ανδειξε την υψηλ στην καλτερη περπτωση γνοια της ιδιαιτερτητας και των χαρακτηριστικν της λιμενικς βιομηχανας…
Δεν εναι τυχαο πως στο ΤΑΙΠΕΔ αντελφθησαν την συμμετοχ του ιδιωτικο τομα στη παραγωγ του λιμενικο προντος, ως μια διαδικασα διαχερισης αγορς real estate!!!
Το αποτλεσμα ταν να επιλεχθε μια διαδικασα ολικς παραχρηση (master concession) αντ αυτο που χει επιλεχθε στο σνολο της Ευρπης των επι μρους συμβσεων παραχρησης.
Το πλασιο που εχε διαμορφωθε ταν ττοιο που κανες λλος operator δεν θα μποροσε να ενδιαφερθε μιας και ο δεδομνος συμβαλλμενος στις προβλτες 2 και 3 (Cosco) χει κατοχυρσει την δυναττητα αποκλεισμο λειτουργας λλου τερματικο εμπορευματοκιβωτων, σε μεγλη ακτνα απ και στον ΟΛΠ…
Με δεδομνες αυτς τις εξελξεις ποια θα μποροσε να ταν η στση της παροσης κυβερνσεως;
Προφανς την προηγομενη νοιξη μποροσε να εναι διαφορετικ, εν δυστυχς τρα πλον εναι εξαναγκαστικ, υποχρεωτικ…
σο κακ και αν εναι η σμβαση, η ρνησ της θα εχε περισστερες αρνητικς επιπτσεις στη χρα απ τα ενδεχμενα θετικ μιας “λλης”, καλτερης συμβσεως…
Και προς τοτο δεν μπορομε παρ να αποδεχθομε ως το λιγτερο κακ αυτ τη σμβαση και να συμφωνσουμε πως, το ΤΑΙΠΕΔ, τσι πως οδηγθηκαν τα πργματα δεν μποροσε να κνει διαφορετικ…
Απ εκε και πρα μας ακογονται ως «καθρεφτκια για τους ιθαγενες» τα επιχειρματα που αναπτσσει στην ανακονωσ του το ΤΑΙΠΕΔ.
πως πληροφορηθκαμε απ τους Financial Times η αρχικ προσφορ της Cosco ταν στα 293,1 εκατομ. € και η να φτασει στα 368,5 εκατομ. € πντα για το 67% των μετοχν. Ωστσο, σε πρτη φση η κινζικη εταιρεα θα καταβλει 280,5 εκατομ. € για να πρει το 51% των μετοχν και τα υπλοιπα 88 εκατομ. € θα καταβληθον τον Ιανουριο του 2021 για να πρει το υπλοιπο 15,7% των μετοχν.
Εναι προφανς η δυσκολα αποδοχς ως επιτυχος αυτο του τιμματος ταν η Cosco εχε πληρσει, το 2008, μνο για την προβλτα ΙΙ 490 εκατομμρια €!..
Σε παλαιτερη αρθρογραφα μας εχαμε αναδεξει τι σμφωνα με στοιχεα των Κυβερνσεων αλλ και της προηγομενης Διοικσεως του ΟΛΠ, η Καθαρ Παροσα Αξα (ΚΠΑ) της παραχρησης του Προβλτα ΙΙ και εν συνεχεα του Προβλτα ΙΙΙ ταν €1,05 δις…
Με δεδομνο δε τι το ετσιο μσθωμα της Cosco προς τον ΟΛΠ τα προηγομενα χρνια φθασε μχρι και τα 35 εκατ. € ετησως, με απλ μαθηματικ θα χει κνει απσβεση του ποσο που προσφρει σμερα, για την εξαγορ, σε 10-15 χρνια, μνο απ τα ενοκια που θα αποφγει να πληρσει στο ελληνικ κρτος, μιας και μετ θα τα πληρνει στον εαυτ της...
Η σνδεση με την χρηματιστηριακ αξα της μετοχς τη στιγμ που το σνολο της κοινωνας μας γνωρζει το ιστορικ χαμηλ του χρηματιστηρου, μνον ως χλευασμ το εκλαμβνουμε…
Αυτ προς το παρν και πως λει και νας καλς φλος και απ τους καλτερους γνστες, σε διεθνς εππεδο, της πραγματικτητας και των τσεων της λιμενικς βιομηχανας “…τι τις παραχωρσεις που πρεπε να γνουν απ μα Δημσια Λιμενικ Αρχ θα τις κνει η Cosco σε 24 μνες απ την εξαγορ της ΟΛΠ Α.Ε….” και τι “…δεν θα βρετε κανναν υπεθυνο λιμνα στην Ευρπη που θα επικροτσει την διαδικασα του Πειραι, το μοντλο που επιλχθηκε (αντικατσταση του κρατικο μονοπωλου απ να ιδιωτικ)...”.

 
2
       e-mail
384
2
 
, 23 2016
00:13

Καταλαβανω πως εναι δσκολο να αντιμετωπσεις μια καθεστηκυα αντληψη, που εδ και χρνια χει περσει ως καννας, στα ελληνικ δεδομνα και που αφορ στην ορθολογικ χι αξιολγηση του φορολογικο καθεσττος των εχντων εισδημα απ ναυτιλιακ δραστηριτητα. Η φορολογικ τους συμβολ μχρι σμερα, ρυθμζεται με ιδιατερους νμους (Α.Ν. 89/1967, 378/68 , 27/75, 2234/94 ρθρο 4, 3427/2005 κλπ...).

Η επιλογ δημοσευσης αυτο του σχολου δεν γινε χωρς περσκεψη και συνεδηση επιπτσεων…

Εναι γνωστ η ικαντητα σκησης επιρρος και οικονομικς υποστριξης των μηχανισμν διαμρφωσης της κοινς γνμης. Θεσμο και πρσωπα λα αυτ τα χρνια συνδραμαν με τον ναν τον λλο τρπο σε αυτ τη πραγματικτητα.

Οφελουμε μως να αποσαφηνισθε τι οι απψεις, που διατυπνουμε, εναι απ τη σκοπι της σχολς σκψης που υποστηρζει την αξα και τη σημασα των φρων στις σγχρονες κοινωνες. Η φορολγηση και ιδιαιτρως εκε που χει τα στοιχεα μιας δκαιης φορολγησης λων των εισοδημτων ισοτμως, θεωρεται τι εναι απ τις πλον σημαντικς παραμτρους κοινωνικς συνοχς. σως το σημαντικτερο στοιχεο οικοδμησης κοινωνικο κρτους και πιας αναδιανομς εισοδματος. Βασικ αιτα που στις σημερινς εποχς της παγκοσμιοποηση δικαιολογον σε μια κοινωνα και την ανγκη παρξης ενς κρτους… Αυτ η προσγγιση δεν κρνεται οτε ως φιλελεθερη οτε ως αριστερ… Απλς ορθολογικ.

Τι υποστηρζει η νωση Ελλνων Εφοπλιστν αντιπαρατιθμενη στην πρσφατη απφαση της Κομισιν, σμφωνα με την οποα, ορισμνες διατξεις του ελληνικο ναυτιλιακο φορολογικο συστματος αντκεινται στις διατξεις της Ε.Ε. για τις κρατικς ενισχσεις; Συνοπτικ τα ακλουθα:

 1. Το ελληνικ ναυτιλιακ θεσμικ πλασιο προπρχε των Κατευθυντριων Γραμμν για τις κρατικς ενισχσεις στις θαλσσιες μεταφορς για πολλ χρνια. Το ελληνικ θεσμικ πλασιο για τη φορολογα της ναυτιλας και, ειδικτερα, το ελληνικ μοντλο του φρου χωρητικτητας για τα πλοα υιοθετθηκε το 1953 και θεσμοθετθηκε εκ νου το 1975, αποτελντας το «προηγομενο» για την ανπτυξη των Κατευθυντριων Γραμμν και των σχετικν συστημτων στην Ευρωπακ νωση και διεθνς. Επομνως, η Ελλδα δεν αποτελε σε καμα περπτωση την εξαρεση.
 2. Το ελληνικ ναυτιλιακ πλασιο αποτελε προενταξιακ δκαιο, το οποο αναγνωρσθηκε πλρως κατ την εισδοχ της Ελλδας το 1981 στην ττε Ευρωπακ Οικονομικ Κοιντητα και δεν χει αμφισβητηθε ως σμερα, αποτελντας σημαντικ τμμα της εθνικς πολιτικς για την προσλκυση επενδσεων στο ναυτιλιακ τομα.
 3. Η παροσα ρευνα και η σχετικ απφαση της Γενικς Διεθυνσης Ανταγωνισμο (DG COMP) δεν εναι απρροια επσημης καταγγελας.
 4. να μεγλο τμμα του ελληνικο φορολογικο πλαισου της ναυτιλας χει κατοχυρωθε με συνταγματικς εγγυσεις, οι οποες υιοθετθηκαν στο Σνταγμα του 1975 μετ την ανατροπ της επτχρονης στρατιωτικς δικτατορας το 1974.

Για μια ακμη φορ επιχειρεται η απντηση με πταγμα της μπλας στην εξδρα και συζτηση εκτς του επδικου αντικειμνου…

 • Το μοντλο φορολγησης της χωρητικτητας (tax tonnage) δεν εναι αυτ που ενοχλε την επιτροπ ανταγωνισμο της Ε.Ε. μιας και αυτ σε γενικς γραμμς αποδεκτ στη Ευρπη. Εκενο που δεν εναι αποδεκτ εναι τι με βση το πλοο, θα χτζονται φορολογικς «οσεις» για πολλς σχετικς με τη ναυτιλα δραστηριτητες (ναυλσεις, ασφαλσεις κλπ.. Μχρι και ναυτιλιακ λογιστικ γραφεο υπρχει με αυτ την σχση!).
 • Να συμφωνσουμε οι ελληνικς ναυτιλιακς εταιρεες να χουν (για λγους επιλογς της χρα μας) την καλτερη φορολογικ μεταχεριση… Ακμη και συνταγματικ κατοχυρωμνη(!)… Γιατ το εισδημα του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, απ ναυτιλιακ δραστηριτητα, να εναι αφορολγητο; Ποια δικαιοσνη, οικονομικ, το επιτρπει; Γιατ να μη το διεκδικσει αυτ και ο βιομηχανικς τομας ο τουριστικς κλπ., που στο κτω- κτω εναι περισστερο δεμνοι με την ελληνικ οικονομα και την απασχληση;
 • Επειδ εχαν κατοχυρσει προενταξιακ στην Ε.Ε. αυτ το καθεστς, τι μας λνε τρα; τι εχαμε “καπαρσει” την φορολογικ μας μεταχεριση και δεν πρπει να αλλξει με τποτα ακμη και στο ενδεχμενο αθμιτου ανταγωνισμο;
 • ταν η ελληνικς κυβερνσεις αποφσιζαν (χι χωρς τη σθεναρ επδρασ τους) το συνταγματικ κατοχυρωμνο φορολογικ τους καθεστς, ξεχνον μια τυπη συμφωνα. Την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ελλνων ναυτικν στα πλοα αυτ. Ττε απασχολοσαν 150.000 περπου εν σμερα, οι ενεργες λληνες ναυτικο, δεν υπερβανουν τις 15.500 χιλιδες, εκ των οποων οι 9.500 περπου στην ακτοπλοα(!). Δηλαδ στη ποντοπρο μας, ζτημα να απασχολονται μχρι τις 6.000 ναυτικο!!!
 • Ας μη χρησιμοποιομε μελτες και εκτιμσεις εταιρειν μελετν (Boston Consulting Group (BCG) και του Ιδρματος Οικονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν) ως πανκεια διτι δεν αποτελον θσφατα… Προφανς και κρνονται για την μεθοδολογα τους, μιας και αντστοιχες μελτες, σε λλους τομες αλλ και σ λλες χρες, οδηγον σε διαφορετικ και πλον αξιπιστα συμπερσματα. Το πρτο και βασικ εναι τι οι μελτες αυτς παραγγλθηκαν και χρηματοδοτθηκαν απ μλη της πλοιοκτησας, με τι αυτ σημανει για τις προδιαγραφς του αιτομενου ργου απ τους συμβαλλμενους χρηματοδτες αυτν των μελετν…

Θα ταν δικο αυτ το σημεωμα να εκληφθε ως προσπθεια απαξωσης του τομα της ναυτιλας και της σημασας του για την ελληνικ και ευρωπακ οικονομα. Κθε λλο. Προσπθεια εξορθολογισμο επιχειρεται σε κτι που οτως λλως θα προλθει απ διεθνες ρυθμιστικος μηχανισμος. Σε αυτ και η χρα αλλ και αυτ η δια η βιομηχανα, θα πρπει να εναι τοιμη και οδηγς να ορσει εξελξεις σε διεθνς εππεδο και χι μχη χαρακωμτων και οπισθοφυλακς σε κτι που δεν αποτρπεται… Τα μαθματα απ τη στση στα double hull, τη στση στο port state control, τη στση τα τελευταα χρνια στη συζτηση για τα emission, αλλ και για λλα θματα δυστυχς δεν αξιοποιονται απ λους με τον καλτερο δυνατ τρπο στη βιομηχανα αυτ…

Εναι καιρς να αναληφθε το "ρσκο" για μια να εθνικ συμφωνα στα θματα της ναυτιλας. Οτε κοινωνικ "ενοχοποηση" της επιχειρηματικτητας στη θαλσσια οικονομα, οτε και νοχη για την ακρβεια μεθοδευμνη σιωπ, που επιβλλεται εδ και χρνια (με πολλος τρπους), για τις ανορθολογικτητες στις σχσεις του τομα με το κρτος... Διαφορετικ και χωρς τις ριμες ρυθμσεις και συνθσεις, οτε η Ελλδα θα ωφεληθε αλλ οτε και οι επιχειρηματες θα βγουν κερδισμνοι...

Οι αναγκαες διαρθρωτικς αλλαγς και μεταρρυθμσεις δεν εναι ουδτερες, απ συμφροντα και επιλογς... Στην εποχ της παγκοσμιοποησης πως η πλοιοκτησα εναι "αποδημητικ πουλι" (λγω προπλας), τσι και οι σγχρονοι επιχειρηματες (εξαγωγες, βιομχανοι κλπ) με την δια λογικ μπορον και κνουν χρση της δυναττητας ελεθερης διακνησης του κεφαλαου, το διο και οι ικανο νοι επιστμονες εναι "αποδημητικ πτην" και μλιστα περιζτητα και φεγουν, το διο και λλοι και λλοι...

Ποιοι θα αναλβουν το κστος παρξης και λειτουργας αυτς της χρας, αν χι αυτο που ωφελθηκαν απ την παρξη και λειτουργα της; Ιδιαιτρως για την πλοιοκτησα με την (ιδιατερη στα διεθν οικονομικ δρμενα) συνταγματικ κατοχρωσ τους (ρθρο 107 του Συντγματος) και τους σχετικος νμους του 1975 και 1978, για επενδσεις κεφαλαου εξωτερικο, ωφελθηκε σε σχση με επιχειρηματες λλων κλδων και σε σχση με την συμβολ τους στην εθνικ οικονομα...

Τρα χρειζεται νας συμβιβασμς πνω απ το τραπζι και χι δεσμεσεις πρα και ξω απ του θεσμος και τους εταρους μας ...

 
2
       e-mail
1 41234>

blog
, , , , , , , , , ..